Tuesday, April 25, 2017

බ්ලොග් වසන්තය.. ඡන්ද ප්‍රතිපල කලින් පිටවෙලාද..??ඔව් මිත්‍ර වරුනි, බ්ලොග් වසන්තය ඡන්ද විමැසීම ඉතා සාර්ථක ලෙස පාඨක අවධානය දිනාගෙන, උදුරාගෙන ඉදිරියට යන අතර, පෝස්ට් සහ ඡන්ද විශාල ලෙස වැටෙමින් පවතියි.

ඉතින් මේසා විශාල පෝස්ට් ප්‍රමාණයක් පහසුවෙන් කියවන්නට ඇති අපහසුව සලකා අප විසින් ඔවුන් උදෙසාම මේ පොස්තුව යාවත්කාලීන කරන්නට සිතුවෙමු.

වසන්තයට ලියවෙන සියලු ලිපි මෙහි පලවෙන අතර, ඡන්ද පොඅලට කෙටි මගක්ද පහත ඇත.

එහෙනම්, කියවමු, ඡන්දෙ දෙමු..!!
කා එක්කද බං
https://atampahura.blogspot.ae/2017/04/blog-post_17.html


http://lankanian.blogspot.ae/2017/04/blog-post_17.html


http://kavisandalla.blogspot.ae/2017/04/blog-post_17.html


https://rasikalogy.blogspot.com/2017/04/blog-post.html


http://iranga.net/?p=775


http://hithenahati.blogspot.ae/2017/04/righttochoose.html


http://dampatadedunna.blogspot.ae/2017/04/blog-post_17.html


http://helmalu.blogspot.ae/2017/04/blog-post.html


http://dampatadedunna.blogspot.ae/2017/04/blog-post_19.html


http://iranga.net/?p=788


https://rasikalogy.blogspot.ae/2017/04/first-day-after-holiday.html


 http://hadenakoluwa.blogspot.ae/2017/04/sex-religon.html


https://deshakaya.blogspot.ae/2017/04/blog-post.html


https://iwanpaulooshaa.blogspot.ae/2017/04/blog-post.html


http://dampatadedunna.blogspot.ae/2017/04/blog-post_56.html


http://angaharuwa.blogspot.ae/2017/04/blog-post_63.html


https://tinyurl.com/m34afva


https://atampahura.blogspot.ae/2017/04/blog-post_20.html


https://tinyurl.com/mtbuu5w


https://tinyurl.com/nx23w3w


http://thilakasitha.blogspot.ae/2017/04/blog-post_19.html


http://biththiya.blogspot.ae/2017/04/blog-post.html


https://sandinisp11.wordpress.com/


https://atampahura.blogspot.ae/2017/04/blog-post_20.html


http://cyberyaya.blogspot.ae/2017/04/blog-post_21.html


https://tinyurl.com/kagumtx


http://sinduano.blogspot.ae/2017/04/blog-post_21.html


http://helmalu.blogspot.ae/2017/04/blog-post_21.html


http://dampatadedunna.blogspot.ae/2017/04/blog-post_22.html


http://cvpsur.blogspot.ae/2017/04/blog-post_22.html


http://yanhella.blogspot.ae/2017/04/air-electricity-2.html


https://rasikalogy.blogspot.ae/2017/04/being-foreigner-in-sri-lanka.html


http://wkwijeratna.blogspot.ae/2017/04/blog-post_23.html


http://dampatadedunna.blogspot.ae/2017/04/blog-post_40.html


https://rasikalogy.blogspot.ae/2017/04/rubbish-must-be-garbaged.html


https://rasikalogy.blogspot.ae/2017/04/childish.html


http://dubaiwattakka.blogspot.ae/2017/04/blog-post_22.html?m=1


http://carpissuwa.blogspot.ae/2017/04/ford-flathead-v8.html


https://deshakaya.blogspot.ae/2017/04/rumpelstiltskin.html


http://rasikalogy.blogspot.ae/2017/04/strong-link-in-supply-chain.html
 http://rasthiyadukarayaa.blogspot.ae/2017/04/blog-post_21.html?m=1


http://dreamsofharee.blogspot.ae/2017/04/blog-post.html


http://kavisandalla.blogspot.ae/2017/04/blog-post_24.html


https://economatta.blogspot.ae/2017/04/blog-post_22.html


https://anithkona.blogspot.ae/2017/04/blog-post_86.html


http://geemuthumala.blogspot.ae/2017/04/blog-post_23.html


http://siragekamare.blogspot.ae/2017/04/blog-post.html


https://economatta.blogspot.ae/2017/04/blog-post_23.html


https://economatta.blogspot.ae/2017/04/blog-post_82.html


https://wasithaya.blogspot.ae/2017/04/2.html?m=1


https://tharindugelokaya.blogspot.ae/2017/04/blog-post_24.html


http://biththiya.blogspot.ae/2017/04/blog-post_24.html


http://dumimda.blogspot.ae/2017/04/blog-post_23.html


http://sulakkhana.blogspot.ae/2017/04/blog-post_25.html


https://kolambagamaya.blogspot.ae/2017/04/blog-post_17.html


https://cyberyaya.blogspot.ae/2017/04/blog-post_25.html?m=1


http://siththammaya.blogspot.ae/2017/04/dreams-in-taquila.html


http://lahiru777.blogspot.ae/2017/04/blog-post.html


http://dreamsofharee.blogspot.ae/2017/04/cuscuta.html


http://dreamsofharee.blogspot.ae/2017/04/blog-post_25.html


http://tharurasi.blogspot.ae/2017/04/blog-post_25.html


http://siththaraadawiya.blogspot.ae/2017/03/blog-post.html


"එබෝලා රෝගියා" නැවතත්.. ( කුරුන්ද )  http://kurundha.blogspot.ae/2017/04/blog-post_23.html----------------------------------------------------------------------------------------

අතන දැම්මත් මෙතන දැම්මත්, වැටෙන්නෙ එකටම තමා :ඵ්

Thursday, April 20, 2017

බ්ලොග් වසන්තයේ ඡන්ද මගඩියක්..!!!අති සාර්ථකව තුන්ව දිනය පසුකල බ්ලොග් වසන්තය ඡන්ද විමැසීමේ යම් මැතිවරණ දූෂ්ස්ණ සිදුවන බවටත්, හොර ඡන්ද දැමීමට යම් පුද්ගලයන් උත්සාහ කටයුතු කරන බවත්, එයට විරුද්ධව වහා පියවර නොගතහොත් පුවත් පත් සාක්ච්ඡාවක් පවත්වා හොර ඡන්ද දමන අය සහ ක්‍රමය ප්‍රසිද්ධ කිරීමට කටයුතු කරන බවටත් සංවිධායක මණ්ඩක්ලයට කිහිප දෙනෙකුගෙන් පණිවුඩ ලැබී ඇත.

එනිසා, වසන්තය සංවිධායක මණ්ඩලය විසින් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි බ්ලොග් වසන්තය ඡන්ද පිටුවට විශේෂ තාක්ෂනික යාවත් කිරීම් කිහිපයක් සිදුකල අතර, නව වෙනස් කම් සමඟ ඡන්ද මධ්‍යස්ථානය නැවත ඇරඹීමට සිදුවූ බව දන්වා සිටුමු.

මෙහිදී මුලින් ඡන්ද ලද කිසිවෙකුටත් අසාධාරණයක් නොවෙන ලෙස, පැරණි ඡන්ද පෙට්ටියට 2017 අප්‍රෙල් 20 වනදා ඇමරිකානු වේලාවෙන් දහවල් 12 වනතුරු ලද සියලු ඡන්ද අවස්න් ප්‍රථිපලයට එකතු කිරීමට කටයුතු කරන අත්‍ර, ඔබ සැමගේ පහසුව තකා එම පැරණි ප්‍රථිපල මෙහි පහත දක්වා ඇත.හොර ඡන්ද දමන්නේ දිනන්නට අවශ්‍ය විටකය. දිනන්නට අවශ්‍ය හොඳ තරඟ බිමක හොඳ තරඟයක මිස මෙලෝ රහක් නැති මොකෙක්වත් නැති තැනෙකදී නොවෙ. එනිසා, හොර ඡන්ද දැමීමට උත්සාහ කෙරුවාය යන්නම, බ්ලොග් වසන්තය ජයග්‍රහණය කෙරෙහි ඇති උනන්දුව විදහා දක්වයි.

ඔබ ඔබේ කොටස කරන්න, අපි අපේ කොටස කරදෙන්නෙමු.

වසන්තයට ජය වේවා...Monday, April 17, 2017

බ්ලොග් වසන්තය 2017... ඡන්ද විමසුම

බ්ලොග් වසන්තය 2017 මත විමසුම ඇරඹුනා...!

ඔව්, අප කියූ ලෙසටම 2017 දීත් ඔන්න වසන්තය ඇවිදින්.

එන්න, ලියන්න, ජයගන්න, සතුටුවෙන්න.

මෙවර වසන්තය වෙනුවෙන් නීති රීති වෙනදා වගේඅයි. බ්ලොග් වසන්තය ෆේස්බුක් පිටුවෙහි අද සිට මැයි 16 දක්වා පලවන සියලු ලිපි ඡන්ද විමැසීමට එක්කර ගනු ඇති.

හොර ඡන්ද හෝ ඡන්ද කැන්වසින් යනු ඔබේ අයිතියකි. ඒව මැඩ පවත්වා සාධාරණ විනිශ්චයක් ලබා දීම අපේ වගකීමකි.

එහෙනම් මිත්‍රවරුණි, අපි පට්ටාංගමු... ලියන්න..


සැ/යු - ඔබට තේරීම මාරු කරන්නට අවස්ථාව ඇති නිසා ඡන්දය දැමීමට අන්තිම මොහොත වනතුරු ඉන්නට අවශ්‍ය නැත.Wednesday, March 29, 2017

හරිම බාල බ්ලොග් එකක්...සිංහල බ්ලොග් වලට සම්මාන දුන්න එක මහා විනාසකාරී, පාපකාරී වැඩක් වෙලා, ඒ නිසා බ්ලොග් ලෝකෙ විනාස වේගෙන යන්න හදනව කියල ලුං වල, කොරස්, පීරිසි කුට්ටම් වල ඉන්න කිඹුල්ලු කියන අතරෙ මම හිතුව යන වැලට තව එකක් කියල මේ බාල බ්ලොගය හඳුන්වල දෙන්න.


මේ බ්ලොග් එක වයසින් බාලයි, ලියන්නත් බොහොම බාලයි. ඒත් ඉතින් ඕනෑම පියෙකුට මවකට දරුව බාල නෑනෙ. ඒ නිසා බාල කාලෙම බාලයො ඇසුරු නොකර පණ්ඩිත ඇසුරට කියල මගේ ලොකු පුතාට බ්ලොග් එකක් හදල දුන්න.


ලියන්නෙ එයා, ඇඩ්මින්ම් මම. දැන් ඉතින් අඩු ගානෙ ලියන කොල කඩදාසි නැති නොවී මේ අවකාෂයෙ තියෙයිනෙ දරුව ලොකු මිනිහෙක් වෙනකොට, එදාට වයසට ගිය අපිට කියවල සතුටුවෙන්න.


එහෙනම්, මෙතනින් ගිහින් කියවන්න,


තවම පෝස්ට් දෙකයි දැම්මෙ. ඒව ගැන අවංක අදහස් ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහලෙන් ලියන්න, විශේෂයෙන් සිංහලෙන් කමෙන්ට් කරොත් ඒක එයාගෙ සිංහල දැණුම වර්ධනයට තවත් උපකාරයක් වේවි.
 

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails